Financien

Hieronder vindt u een samenvatting van onze activiteiten en ons financiële beleid. Heeft u vragen of wilt u graag meer uitgebreide informatie neem dan contact met ons op! Bankrekeningnummer: NL69 TRIO 0198 0939 42 ten name van Stichting Kunstwens Kamer van Koophandel: 24361043 te Rotterdam Stichting Kunstwens is aangemerkt en geregistreerd bij de Belastingdienst als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) Alle giften en donaties zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar. Ons RSIN/fiscaal nummer is: 813257268 Doelstelling Stichting Kunstwens: Met kunst een lichtpuntje brengen in het leven van ernstig zieke kinderen. Het beloningsbeleid van het bestuur: Alle bestuurders en kunstenaars van Stichting Kunstwens werken vrijwillig. Beloning bestaat uit vergoeding van materiaal-, reis- en in een enkel geval om coördinatiekosten voor een schildermiddag. Activiteitenverslag Stichting Kunstwens 2015 Individuele Kunstwensen Afgelopen jaar zijn er 21 kinderen aangemeld voor een Kunstwens. De aanmeldingen zijn door verschillende ziekenhuizen gedaan. Overzicht Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam: 4 Beatrix Kinderziekenhuis Groningen: 9 VUMC Amsterdam: 1 AMC/ Emma Kinderziekenhuis Amsterdam: 2 Haga ziekenhuis Den Haag: - St. Radboud MC Nijmegen: 1 WKZ Utrecht: - Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen: - Breda: - Academisch Ziekenhuis Maastricht: - Website: 4 LUMC Leiden: - 1 St. maMmi: - Schildermiddagen In 2016 is er 1 schildermiddag geweest in LUMC Leiden op 24 februari 2016   Financiële verantwoording: In de jaarrekening treft u de financiële verantwoording van Stichting Kunstwens aan Jaarrekening_Stichting_Kunstwens_2016  

Comments are closed.