Financien

Hieronder vindt u een samenvatting van onze activiteiten en ons financiële beleid.
Heeft u vragen of wilt u graag meer uitgebreide informatie neem dan contact met ons op!

Bankrekeningnummer: NL69 TRIO 0198 0939 42 ten name van Stichting Kunstwens

Kamer van Koophandel: 24361043 te Rotterdam

Stichting Kunstwens is aangemerkt en geregistreerd bij de Belastingdienst als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI)
Giften en donaties zijn hierdoor mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn.
Ons RSIN/fiscaal nummer is: 813257268

Doelstelling Stichting Kunstwens:
Met kunst een lichtpuntje brengen in het leven van ernstig zieke kinderen.

Het beloningsbeleid van het bestuur:
Alle bestuurders en kunstenaars van Stichting Kunstwens werken vrijwillig. Beloning bestaat uit vergoeding van materiaal-, reis- en in een enkel geval om coördinatiekosten voor een schildermiddag.

Activiteitenverslag Stichting Kunstwens 2017

Individuele Kunstwensen

Afgelopen jaar zijn er 10 kinderen aangemeld voor een Kunstwens. De aanmeldingen zijn door verschillende ziekenhuizen gedaan.
Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam: 1
Beatrix Kinderziekenhuis Groningen: 1
VUMC Amsterdam: –
Emma Kinderziekenhuis Amsterdam: –
Haga ziekenhuis Den Haag: –
St. Radboud MC Nijmegen: –
Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht: –
Ziekenhuis ZorgSaam Terneuzen: –
Amphia Breda: –
Maastricht Universitair Medisch Centrum: –
Website (particulier): 8
Leids Universitair Medisch Centrum: –
St. maMmi: –

Schildermiddagen

In 2017 zijn er 2 schildermiddagen geweest in LUMC Leiden op 5 april en 12 juli 2017

Financiële verantwoording:
In de jaarrekening treft u de financiële verantwoording van Stichting Kunstwens aan

Jaarrekening_Stichting_Kunstwens_2017_definitief

 

Comments are closed.