Voor het vervullen van kunstwensen wordt geen geld gevraagd. Stichting Kunstwens vergoedt alleen de gemaakte reis- en onkosten aan de kunstenaar. Hiervoor zijn wij financieel afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Wil je een bijdrage leveren? Dit kan door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL69 TRIO 0198 0939 42 ten name van Stichting Kunstwens. Hartelijk dank voor uw donatie!

Bedrag
Sponsoracties

Wil je een actie organiseren om geld in te zamelen voor Stichting Kunstwens?

Wat een warme gedachte, neem contact op via het contactformulier zodat we mee kunnen denken en je kunnen helpen aan promotiemateriaal.


KvK & ANBI

Bankrekeningnummer: NL69 TRIO 0198 0939 42 ten name van Stichting Kunstwens

Kamer van Koophandel: 24361043 te Rotterdam

Stichting Kunstwens is aangemerkt en geregistreerd bij de Belastingdienst als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Giften en donaties zijn hierdoor mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn. Ons RSIN/fiscaal nummer is: 813257268