Contact

Stichting Kunstwens

Postadres:
Jericholaan 25
3061 HA Rotterdam

Telefoon: 06-22622222

Emailadres: info@kunstwens.nl

Bankrekeningnummer: NL69 TRIO 0198 0939 42 ten name van Stichting Kunstwens

Kamer van Koophandel: 24361043 te Rotterdam

Stichting Kunstwens is aangemerkt en geregistreerd bij de Belastingdienst als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI)
Alle giften en donaties zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.
Ons RSIN/fiscaal nummer is: 813257268

Doelstelling Stichting Kunstwens:
Met kunst een lichtpuntje brengen in het leven van ernstig zieke kinderen.

Ons beleidsplan is:
Het uitvoeren van de doelstelling van Stichting Kunstwens wordt mogelijk gemaakt door het tot stand brengen van een bemiddeling tussen de ‘Kunstwenser’ en de kunstenaar. De kunstuiting dient zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en/of jong volwassenen.
Indien mogelijk vindt uitvoering van de kunstwens plaats op het atelier; echter dit kan ook in het ziekenhuis, thuis of elders plaatsvinden, geheel afgestemd op de situatie van de Kunstwenser.

Door de vele positieve reacties van betrokkenen, instellingen en vrijwilligers heeft naast de individuele kunstwens een nieuw initiatief kunnen ontstaan in de vorm van schildermiddagen.
Deze schildermiddagen voor een groep zorgen voor een moment van ontspanning en worden afhankelijk van de locatie waar deze plaatsvinden op geheel eigen wijze ingevuld, veelal aan de hand van een thema. De betrokkenen genieten volop van alle kunstzinnige aandacht en zijn na afloop trots op hun eigen kunstwerk. Naast enkele kleinere ziekenhuizen en inloophuizen zijn alle academische kinderziekenhuizen betrokken bij het mogelijk maken van de Kunstwensen in individueel en/of groepsverband.

Kernwaarde van Stichting Kunstwens:
Zowel de individuele Kunstwens als de schildermiddagen zijn inmiddels een bekend en bemind initiatief en hebben al vele honderden kinderen en jong volwassenen weten te bereiken.
Het ‘kunstwerk’ wordt ter beschikking gesteld aan de jonge kunstenaar en zijn of haar familie en levert hiermee een tastbaar bewijs van een onvergetelijk moment.
De kunstenaars ondersteunen de doelstelling van Stichting Kunstwens en dragen hun beroepsmatige creativiteit aan ten bate van Stichting Kunstwens.

Ga verder naar het bestuur.

Comments are closed.