Werkwijze

Ben je u een ouder, vriend of professional in het veld van een ernstig ziek persoon en weet u van zijn of haar kunstwens of behoefte aan rustige afleiding middels een kunstzinnige activiteit, meld dit dan aan via meld kunstwens of stuur direct een bericht aan info@kunstwens.nl.

Is er sprake van spoed, geef dit duidelijk aan want wij kunnen adhoc handelen indien nodig.

Onze landelijke coördinator of één van de regio-coördinatoren zal navraag doe naar de situatie van degene voor wie u een aanmelding hebt gedaan en zoekt met deze informatie een zo passend mogelijke kunstenaar in de regio. Elke kunstenaar werkt volgens de voorwaarden opgesteld door Stichting Kunstwens. Een kunstenaar komt naar de plek waar hij of zij zal werken met die persoon, dit kan aan huis of in een ziekenhuis of als de omstandigheden het toelaten kan dit ook in het atelier van de kunstenaar.

Als een kunstenaar beschikbaar is gevonden dan koppelt de coördinator de contactpersoon en kunstenaar aan elkaar voor het maken van een afspraak. Kunstenaars die zich hebben aangesloten bij Stichting Kunstwens zijn zich bewust van de grillige situaties waar zieke volwassenen en kinderen zich vaak in bevinden. Afspraken kunnen elk moment uitgesteld, afgezegd of verplaatst worden.

Na afloop van de kunstwens worden, met toestemming van de maker, een verslag en foto’s op de website geplaatst.

 


Vervulde wensen

Hier kunt u alle verslagen van recent vervulde wensen lezen en bekijken.


Aanmelden kunstwens

Samen met een kunstenaar een kunstwerk maken als je ernstig ziek bent………

Een kunstwens is een unieke wens! Degene die een kunstwens krijgt, mag zelf kiezen wat hij/zij wil gaan doen.
Er zijn veel mogelijkheden: schilderen, boetseren, beeldhouwen, etsjes maken, een boekje leren schrijven en nog veel meer.
Wordt er iets speciaals gevraagd, dan kan dat meestal ook.

Voor vragen over een individuele kunstwens kun je onze landelijk coördinator individuele kunstwensen direct mailen via info@kunstwens.nl met een vraag, opmerking of belverzoek.

Caró van der Pluijm

Landelijk coordinator
Caró is landelijke coördinator en algemeen bestuurslid.… Lees Meer


Meld je hier meteen aan voor een individuele kunstwens

    (*) deze velden zijn verplicht