Stichting Kunstwens is opgericht op 7 april 2004 op initiatief van beeldend kunstenaar Diederik van Leeuwen uit Rotterdam. Het is een vrijwilligersorganisatie, die via fondsenwerving de kosten voor het uitvoeren van kunstwensen dekt.

De huidige bestuursleden zijn afkomstig uit verschillende disciplines van het bedrijfsleven. Met hun kennis en ervaring zetten de nieuwe bestuursleden zich ieder op hun eigen terrein in voor Stichting Kunstwens. Met een frisse nieuwe kijk en vanuit harmonie werken zij er aan kunstwensen te kunnen blijven vervullen.

Audrey van Stokkom – Vollebregt

Voorzitter

Sinds enkele jaren zet ik mij in voor Stichting Kunstwens. … Lees Meer

Arnout van Stokkom

Penningmeester en fondsenwerving

In het bestuur faciliteer ik Stichting Kunstwens, de kunstenaars en mijn medebestuurders om een ervaring als een kunstwens te kunnen bieden.… Lees Meer

Caró van der Pluijm

Landelijk coordinator
Caró is landelijke coördinator en algemeen bestuurslid.… Lees Meer


Ereleden van Stichting Kunstwens

Juul Hodes-Jurna, Beschermvrouwe Stichting Kunstwens

Oprichter Diederik van Leeuwen, Erelid Stichting Kunstwens