Met kunst een lichtpuntje brengen in het leven van ernstig zieke kinderen.


Ons beleidsplan

Het uitvoeren van de doelstelling van Stichting Kunstwens wordt mogelijk gemaakt door het tot stand brengen van een bemiddeling tussen de ‘Kunstwenser’ en de kunstenaar. De kunstuiting dient zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en/of jong volwassenen.
Indien mogelijk vindt uitvoering van de kunstwens plaats op het atelier; echter dit kan ook in het ziekenhuis, thuis of elders plaatsvinden, geheel afgestemd op de situatie van de Kunstwenser.

Door de vele positieve reacties van betrokkenen, instellingen en vrijwilligers heeft naast de individuele kunstwens een nieuw initiatief kunnen ontstaan in de vorm van schildermiddagen.
Deze schildermiddagen voor een groep zorgen voor een moment van ontspanning en worden afhankelijk van de locatie waar deze plaatsvinden op geheel eigen wijze ingevuld, veelal aan de hand van een thema. De betrokkenen genieten volop van alle kunstzinnige aandacht en zijn na afloop trots op hun eigen kunstwerk. Naast enkele kleinere ziekenhuizen en inloophuizen zijn alle academische kinderziekenhuizen betrokken bij het mogelijk maken van de Kunstwensen in individueel en/of groepsverband.


Kernwaarde van Stichting Kunstwens

Het ‘kunstwerk’ wordt ter beschikking gesteld aan de jonge kunstenaar en zijn of haar familie en levert hiermee een tastbaar bewijs van een onvergetelijk moment.
De kunstenaars ondersteunen de doelstelling van Stichting Kunstwens en dragen hun beroepsmatige creativiteit aan ten bate van Stichting Kunstwens.


Activiteitenverslag Stichting Kunstwens 2020

Individuele Kunstwensen

Afgelopen jaar zijn er 9 aanmeldingen voor kunstwensen geweest waarvan er 5 gerealiseerd zijn

Aanmelder Aangemeld Realisatie
Particulier via website 2 0
Prinses Maxima 1 1
Erasmus MC/Sophia 4 2
Overig 2 2

 

De vervulde wensen waarvoor wij toestemming hebben gekregen om ze op onze site te plaatsen zijn hier terug te vinden.