Met kunst een lichtpuntje brengen in het leven van ernstig zieke kinderen.


Ons beleidsplan

Het uitvoeren van de doelstelling van Stichting Kunstwens wordt mogelijk gemaakt door het tot stand brengen van een bemiddeling tussen de ‘Kunstwenser’ en de kunstenaar. De kunstuiting dient zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en/of jong volwassenen.
Indien mogelijk vindt uitvoering van de kunstwens plaats op het atelier; echter dit kan ook in het ziekenhuis, thuis of elders plaatsvinden, geheel afgestemd op de situatie van de Kunstwenser.

Door de vele positieve reacties van betrokkenen, instellingen en vrijwilligers heeft naast de individuele kunstwens een nieuw initiatief kunnen ontstaan in de vorm van schildermiddagen.
Deze schildermiddagen voor een groep zorgen voor een moment van ontspanning en worden afhankelijk van de locatie waar deze plaatsvinden op geheel eigen wijze ingevuld, veelal aan de hand van een thema. De betrokkenen genieten volop van alle kunstzinnige aandacht en zijn na afloop trots op hun eigen kunstwerk. Naast enkele kleinere ziekenhuizen en inloophuizen zijn alle academische kinderziekenhuizen betrokken bij het mogelijk maken van de Kunstwensen in individueel en/of groepsverband.

 

Missie

Stichting Kunstwens staat voor een netwerk van kunstenaars, die zich belangeloos inzetten om ernstig zieke kinderen te begeleiden om kunstwensen in vervulling te laten gaan.  

 

Visie

Stichting Kunstwens wil, via één-op-één begeleiding door een professionele kunstenaar, elk ernstig ziek kind een bijzonder moment geven. Een moment waarop ze zich even geen patiënt voelt, maar waar ze zelf de regie in handen heeft om een kunstwerk te maken.


Kernwaarde

Een bijzonder moment creëren, één-op-één begeleiding door een professionele kunstenaar, regie in handen, even geen patiënt, zelfgekozen kunstwerk en een duurzaam aandenken.


Activiteitenverslag Stichting Kunstwens

Individuele Kunstwensen

Afgelopen jaar zijn er 9 aanmeldingen voor kunstwensen geweest waarvan er 5 gerealiseerd zijn

Aanmelder Aangemeld Realisatie
Particulier via website 2 0
Prinses Maxima 1 1
Erasmus MC/Sophia 4 2
Overig 2 2

 

De vervulde wensen waarvoor wij toestemming hebben gekregen om ze op onze site te plaatsen zijn hier terug te vinden.