folder

Hieronder vindt u een samenvatting van onze activiteiten en ons financiële beleid.
Heeft u vragen of wilt u graag meer uitgebreide informatie neem dan contact met ons op!

Bankrekeningnummer: NL69 TRIO 0198 0939 42 ten name van Stichting Kunstwens

Kamer van Koophandel: 24361043 te Rotterdam

Stichting Kunstwens is aangemerkt en geregistreerd bij de Belastingdienst als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI)
Giften en donaties zijn hierdoor mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn.
Ons RSIN/fiscaal nummer is: 813257268

Download onze folder

Beleidsplan Stichting Kunstwens 2024 – 2029

In het beleidsplan van Stichting Kunstwens voor de periode 2024 – 2029 worden de strategie, het beleid, het beheer en het bestuur benoemd.

Beleidsplan

AVG protocol

Het AVG protocol van Stichting Kunstwens beschrijft hoe de Stichting omgaat met gevoelige persoonlijke gegevens en bevat een kopie van onze geheimhoudingsverklaring.

Privacyverklaring

Financiële verantwoording

In de jaarrekening treft u de financiële verantwoording aan van Stichting Kunstwens


Het beloningsbeleid van het bestuur

Alle bestuurders en kunstenaars van Stichting Kunstwens werken vrijwillig. Beloning bestaat uit vergoeding van materiaal-, reis- en in een enkel geval om coördinatiekosten voor een schildermiddag.