Regiocoördinatoren die voor Stichting Kunstwens werken, zijn enthousiast, flexibel en gemotiveerd. Zij vinden het werken voor zieke kinderen en volwassenen interessant en bijzonder. Zij willen graag hun steentje bijdragen om de cliënt een leuke, creatieve middag te bezorgen met en blijvend resultaat. Omdat iedere aanvraag voor een kunstwens uniek is, zoeken zij kunstenaars met de juiste vaardigheden om hier invulling aan kunnen geven.

Wij verwachten van een regiocoördinator dat deze goed kan luisteren naar de wensen van de aanvrager en dat hij/zij dat ook kan begeleiden. Een open houding en empathie voor de betrokkene en de familie/verzorgers zijn daarbij van groot belang. Het gaat erom dat de aanvrager zich even kunstenaar kan voelen, eigen regie mag voeren en de gelegenheid krijgt een bijzonder kunstwerk te maken. De regiocoördinator is er om dit mogelijk te maken door het leggen van contact tussen de ouders/verzorgers en de uitvoerend kunstenaar en kan indien nodig suggesties aanreiken voor het maken van het gewenste kunstwerk.

De regiocoördinator werkt uit compassie (en/of liefde) voor onze hoofddoelstelling, en werkt daarvoor zonder financiële vergoeding. Uiteraard worden wel onkosten vergoed, zoals reis- of telefoonkosten. De regiocoördinator onderschrijft de filosofie van Stichting Kunstwens en heeft een transparante werkmentaliteit.

De regiocoördinator legt verantwoording af over het verloop en uitvoering van de kunstwens aan de hoofdcoördinator, die zitting heeft in het bestuur van Stichting Kunstwens.

De regiocoördinator legt contacten met potentiële aanvragers en kunstenaars in zijn/haar regio en brengt het werk van de stichting onder de aandacht. Het bestuur stelt promotie materialen, waaronder flyers en website, beschikbaar om hierin te ondersteunen.

De regiocoördinator is vrij in het (laten) uitvoeren van een kunstwens. Een voorwaarde is dat de kunstenaar opgenomen is in het kunstenaarsbestand van Stichting Kunstwens. Nieuwe kunstenaars, die door de regiocoördinator worden geworven, hebben eerst een gesprek met de hoofdcoördinator en onderschrijven de werkwijze en doelen van Stichting Kunstwens alvorens hij/zij zal worden opgenomen in het kunstenaarsbestand van Stichting Kunstwens.

Stichting Kunstwens organiseert jaarlijks een Kunstwens-inspiratie-dag om met alle betrokken regiocoördinatoren samen te komen rondom een thema en allen te bedanken voor de inzet.

Als je je als regiocoördinator voor Stichting Kunstwens in te zetten, mail dan je motivatie naar info@kunstwens.nl.