Stichting Kunstwens

Stichting Kunstwens
Snelkinckstraat 120
3021 WK Rotterdam
info@kunstwens.nl

 

Bestuursleden:
Voorzitter: Audrey van Stokkom-Vollebregt

Secretaris en Penningmeester: Arnout van Stokkom

Marketing & Communicatie: Ynama Wigman

Landelijk coördinator: Caró van der Pluijm

 

 

Bankrekeningnummer:
NL69 TRIO 0198 0939 42 ten name van Stichting Kunstwens

 

Kamer van Koophandel:
24361043 te Rotterdam

Stichting Kunstwens is aangemerkt en geregistreerd bij de Belastingdienst als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI)
Alle giften en donaties zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.
Ons RSIN/fiscaal nummer is: 813257268

 

Een vraag aan het bestuur?

Mail naar info@kunstwens.nl