Om het netwerk en de bekendheid van Stichting Kunstwens te vergroten en ook voor het stroomlijnen van aanmeldingen werken wij met regio-coördinatoren. Een regio-coördinator maakt gebruik van de kennis van zijn omgeving om contacten te leggen met ziekenhuizen, hospices, huisartsen, therapeutica en dergelijke. Een aanmelding voor een kunstwens komt binnen bij Caro van der Pluijm, de landelijk coördinator van stichting Kunstwens en wordt doorgezet naar een regio-coördinator indien mogelijk, zie verder bij Hoe werkt het?

Verder onderhoudt de regio-coördinator de contacten met benodigde partijen zoals de landelijk coördinator, cliënt en diens verzorgers, kunstenaar en aanvrager.
Alle regio-coördinatoren werken conform de voorwaarden opgesteld door Stichting Kunstwens.