Stichting Kunstwens

Emailadres: info@kunstwens.nl

Bestuursleden:
Voorzitter: Audrey van Stokkom-Vollebregt
Secretaris: Lida Veringmeier
Penningmeester en fondsenwerving: Arnout van Stokkom
Landelijk coördinator: Caró van der Pluijm

Bankrekeningnummer:
NL69 TRIO 0198 0939 42 ten name van Stichting Kunstwens

Kamer van Koophandel:
24361043 te Rotterdam

Stichting Kunstwens is aangemerkt en geregistreerd bij de Belastingdienst als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI)
Alle giften en donaties zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.
Ons RSIN/fiscaal nummer is: 813257268